Editor

Jana Kinzlerová, Oldrich Widman, Jitka Holasová, Imrich RESET, Monika Bartošová, Tomáš Miklica, Tomáš Kůs, Marek Čech, Petra Dvorakova, Marta Valertová, Jan Škoda

Correction: Jana Kinzlerová
graphic design

Graphic design: Jan Remunda

Technical specifications advertisement: redakce@svetfilmu.cz
Publishing:

MONTENEGRO - MEDIA, Ltd.